From DIY home decor to handmade gifts, here are the best arts and crafts to spark your creativity

Adaptacio Funcional: Girar Les Pagines D'un Libre

El material que necessitem es: un pinzell, un rellotge de plastic i elastiques

Primer Pas

Col-locar els elastiques al final del pinzell, donant varies vegades la volta

Segon Pas

Col-locar el rellotge d'aquesta manera, el braçalet per dalt de la mà i la finestra del rellotge a la cara palmar de la mà.

Tercer Pas

Col-locar en pinzell darrera el rellotge com podeu veure sobre les fotos.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advice